Terug naar de startpagina

Maeykehiem is vernoemd naar Maaike Meu, een innemende en bescheiden prinses.

Over Maeykehiem

Maeykehiem is een overzichtelijke organisatie met korte lijnen. Onze zorgteams zetten zich volledig in om de allerbeste zorg te bieden aan onze cliënten.

De bestuurder stuurt alle afdelingen aan: zorg, financiën, personeel en faciliteiten. Ook staat hij in direct contact met de cliëntenraad en de OR.

De Raad van Toezicht van Maeykehiem speelt een zichtbaar actieve rol in de organisatie. Naast de voornaamste taak: controleren of Maeykehiem wordt bestuurd zoals in de zorgvisie is afgesproken, draagt de Raad van Toezicht (RvT) actief bij aan het versterken van de positie van Maeykehiem.

Bestuurder: Jan Stelwagen
Raad van Toezicht: Hans Konst (voorzitter), Sjaakje Mulder (vice-voorzitter), Ageeth Visser, Dirk Hylkema en Piet Hoekstra.

Maaike Meu
Stichting Maeykehiem werd in 1965 opgericht op initiatief van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. De naam Maeykehiem is afkomstig van Marijke Meu, de erenaam voor Prinses Maria Louise van Hessen-Kassel.

De echtgenote van stadhouder Johan Willem Friso leefde van 1688 tot 1765 en woonde het grootste deel van haar leven in Friesland. Na het overlijden van Johan Willem Friso werd Marijke Meu regentes van het stadhouderschap Friesland, Groningen en Drenthe. In die rol werd ze onder de Friese bevolking zeer geliefd. Ze kreeg de koosnaam Maaike muoike (tante Marijke).

Bescheiden en innemend
Maaike Meu werd geroemd om haar innemende karakter en bescheiden voorkomen. Ze zette zich in voor het welzijn van armen, zieken en ouderen. Zo zou ze haar lakei regelmatig met een pannetje versterkende kippensoep bij mensen langs sturen. Ook gaat het verhaal dat ze, als ze in haar draagkoets door de straten van Leeuwarden reed, steevast suikergoed strooide voor de jongeren op straat. Ook toen haar taak als regentes erop zat bleef ze in Leeuwarden wonen. Van 1731 tot haar dood in 1765 woonde ze in het Princessenhof in de Grote Kerkstraat.