Dennis Regtop Msc. RA CISA toegetreden tot de Raad van Toezicht van Stichting Maeykehiem.

PERSBERICHT Per 1 januari 2024 is Dennis Regtop Msc. RA CISA toegetreden tot de Raad van Toezicht van Stichting Maeykehiem. Hij volgt Wybe O. Sierksma op als lid van de Financiële Auditcommissie.

Eveneens ingaande 1 januari 2024 volgt Wybe op zijn beurt Hans Konst op als voorzitter van de Raad van Toezicht. Hans was na twee termijnen regulier aftredend.

Dennis Regtop

Dennis Regtop (40) is werkzaam als concern controller bij Sensire, een grote zorginstelling in de VV&T sector. Hij begon zijn loopbaan bij PWC in de auditpraktijk. Vervolgens werkte hij een aantal jaren bij de internal audit afdeling van Achmea. Sinds 2021 is Dennis werkzaam voor Sensire. In zijn huidige rol is hij verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken in de organisatie en geeft hij leiding aan de financiële en administratieve afdelingen. In de persoon van Dennis krijgt de raad een jonge, energieke professional met een uitstekende kennis van (zorg)financiën en tevens kennis en ervaring op het gebied van zorgvastgoed. Hij wordt lid van de Financiële Auditcommissie.

Wybe Sierksma

Wybe Sierksma is al sinds 2019 lid van de Raad van Toezicht van Maeykehiem, lid van de Financiële Auditcommissie, van de remuneratiecommissie en tevens vice-voorzitter van de raad. Hij volgt Hans Konst op als voorzitter van de raad.

Verjonging en verbreding

Wybe Sierksma, thans voorzitter van de raad, is blij met de komst van Dennis Regtop. “Naast zijn financiële en ICT expertise brengt hij ook kennis op het terrein van (zorg)vastgoed mee, een voor Maeykehiem belangrijk thema de komende jaren. En hij draagt bij aan verjonging van de raad.”

Dat neemt niet weg dat met het vertrek van Hans Konst een betrokken, kundige en wijze voorzitter de raad verlaat. “Hans heeft met zijn kennis en ervaring veel mogen betekenen voor Maeykehiem, juist ook op momenten dat het spannend was en rust was geboden. We zijn hem daar bijzonder dankbaar voor.”