Werkwinkel Maeykehiem en bibliotheek slaan handen ineen

Maeykehiem en Bibliotheken Mar en Fean zijn tot een unieke samenwerking gekomen.

Hoewel de bibliotheek aan de Boskranne per 1 juli moet sluiten, kunnen Sint Nyksters na deze datum boeken blijven lenen in het eigen dorp. Een groot deel van de huidige collectie van de bibliotheek wordt geplaatst in de Werkwinkel, aan de Rengersstraat 2, een dagbestedingslocatie van Maeykehiem. Wie een uitgebreidere collectie wenst kan ook in de eigen regio met de bibliotheekpas terecht bij de bibliotheken in Joure en Lemmer.

Voortvloeiend uit een eerdere bezuinigingsmaatregel is het voor de bibliotheek niet langer haalbaar om de bibliotheek aan de Boskranne open te houden. Maeykehiem is het gesprek aangegaan met de bibliotheek, dit heeft geleid tot het plan om de collectie te verplaatsen naar de Werkwinkel. Het resultaat is een unieke win-winsituatie passend bij de maatschappelijke rol van beide instellingen: de cliënten van de Werkwinkel hebben veel zin om de uitlening te verzorgen, de bibliotheek is blij dat er een boekencollectie beschikbaar blijft voor de inwoners van Sint Nicolaasga en omgeving.

Naast het verzorgen van reprowerk; kopiëren, het in elkaar zetten en drukklaar maken van drukwerk, worden de werkzaamheden van de cliënten die momenteel werken in de Werkwinkel uitgebreid. Het uitlenen en innemen van boeken komt er nu bij. Ook zijn er plannen om een koffiecorner op te zetten. Bibliotheken Mar en Fean houdt op de achtergrond de regie, maar de dagelijkse leiding is in handen van cliënten en begeleiders van Maeykehiem. Zodra alles achter de schermen geregeld is door beide instellingen, worden bibliotheekleden per brief geïnformeerd.

Bibliotheekleden kunnen na 1 juli gewoon blijven lenen met hun bibliotheekpas op de nieuwe locatie. Voor een uitgebreidere collectie, lezingen, cursussen en activiteiten zijn zij van harte welkom in Joure of Lemmer.