Epilepsie

Juist mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak epilepsie. Het is een ingewikkelde aandoening die grote invloed heeft en zelfs levensbedreigend kan zijn. Daarom hebben wij een team van deskundigen klaar staan om uw kind of ander familielid te helpen.

Behandeling
Dit team van psychiaters, artsen, gedragsdeskundigen en neuropsychologen heeft alles in huis om snel treffende diagnoses te stellen en de beste behandelplannen te maken. Wij bouwen een netwerk van deskundigen om onze cliënten heen. Dat netwerk is 24 uur per dag bereikbaar en zoekt steeds naar de beste behandeling voor elke cliënt afzonderlijk.

Met de juiste medicatie en goede begeleiding kunnen we het leven van cliënten met epilepsie maximaal verbeteren. Van het zorgkantoor krijgen wij jaarlijks extra financiële middelen om de behandeling steeds verder te verbeteren.

Foto: Peter Wassing.
Sint Nicolaasga. Peter Stastra is bezig met de afwas op de dagbesteding met begeleidster Rika.

Snel handelen
Insults bij epilepsiepatiënten kunnen we nooit voorkomen, maar we kunnen ze in aantal en intensiteit verminderen. De zorgteams, die het dichtst bij de cliënten staan, weten bovendien wat er gebeurt en kunnen snel handelen.

Beschermingsmiddelen
Maeykehiem heeft een groot aantal middelen en instrumenten die het leven van cliënten met epilepsie helpen beschermen. Met camera’s, bewegingsmelders, inluisterapparatuur en epi-melders kunnen we ‘ongewoon’ gedrag registreren en direct ingrijpen. Natuurlijk zetten we deze middelen alleen in nauw overleg met cliënten en familieleden in. Want bescherming mag geen vrijheidsbelemmering worden.