Financiën

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?

WLZ
De zorg die Maeykehiem biedt wordt betaald uit de WLZ: de Wet Langdurige Zorg. Maeykehiem biedt haar cliënten ook extra producten en diensten die niet onder de WLZ-zorg vallen. De kosten hiervoor brengt Maeykehiem in rekening. U hoeft zich niet apart te verzekeren voor de WLZ. Iedereen die in Nederland woont of werkt is hier automatisch voor verzekerd. Voor producten en diensten die onder de WLZ-zorg vallen betaalt u verplicht een eigen bijdrage. Dit is de zo geheten ‘eigen bijdrage WLZ’ die wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit gaat buiten Maeykehiem om.

Extra producten en diensten
Maeykehiem biedt haar cliënten extra producten en diensten aan die niet onder de WLZ-zorg vallen. Bijvoorbeeld het wassen van de kleding of activiteiten op het gebied van vrije tijd. De kosten hiervoor brengt Maeykehiem bij u in rekening. U bent niet verplicht deze producten of diensten af te nemen. Maeykehiem mag geen kosten in rekening brengen voor producten en diensten die onder de WLZ vallen.

Brochure
In de brochure ‘Wie betaalt wat?’ staan de afspraken over kosten die in rekening gebracht mogen worden. Deze afspraken zijn gebaseerd op de regels van het Zorginstituut Nederland. De brochure is aangevuld met een tarievenlijst, welke jaarlijks wordt vastgesteld.

Download hier de brochure ‘Wie betaalt wat?’

Indien u vragen heeft over deze brochure, neem dan gerust contact op met onze cliëntadviseurs via het algemene nummer van Maeykehiem.