Maeykehiem verwelkomt twee nieuwe leden Raad van Toezicht

Per 1 februari 2019 zijn mevrouw Marie-Anne de Groot MPA en de heer Wybe O. Sierksma RA toegetreden tot de Raad van Toezicht van Stichting Maeykehiem. Zij volgen Saakje Mulder en Piet Hoekstra op van wie op 1 januari 2019 na acht jaar de maximale zittingstermijn was afgelopen.

 

Marie-Anne de Groot

Marie-Anne de Groot is momenteel directeur/bestuurder bij de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen. Daarvoor is zij als directeur/bestuurder werkzaam geweest bij verschillende penitentiaire inrichtingen in Noord-Nederland. Ze is haar carrière gestart bij o.a. de Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland, het CJIB en de Nederlandse Spoorwegen. De Groot woont in Blessum en brengt veel ervaring mee op het gebied van innovatie, bedrijfsprocessen en ketensamenwerking. Zij heeft in de Raad van Toezicht de aandachtsgebieden innovatie en gezonde leefstijl en maakt deel uit van de commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Wybe O. Sierksma

Wybe O. Sierksma was tot medio 2017 directeur/bestuurder van Stichting Sprank, een organisatie in Zwolle voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij is als zelfstandige actief als raadgever, ondernemer en toezichthouder bij diverse organisaties, waaronder het onderwijs en de zorg. Daarvoor was Wybe onder meer verbonden aan de Fryske Akademy. Wybe was dertig jaar werkzaam als accountant en adviseur, eerst bij de Rijksoverheid en later bij KPMG. Sierksma woont in Leeuwarden. Zijn expertise ligt op het gebied van bestuur, financiën en (VG-)zorg. Sierksma wordt lid van de Financiële Auditcommissie.

Waardevolle toevoeging

Hans Konst, voorzitter Raad van Toezicht, is blij met de benoeming van beide leden: “Marie-Anne en Wybe vormen met hun gedegen achtergrond en netwerk in Friesland een waardevolle toevoeging voor de Raad van Toezicht van Maeykehiem.”

Samenstelling Raad van Toezicht

Met de komst van de twee nieuwe leden is de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:

  • Hans Konst, voorzitter   
  • Ailina Heitmeijer   
  • Marie-Anne de Groot
  • Dirk Hylkema
  • Leendert van Bloois
  • Wybe Sierksma