Nieuw instrument maakt contact

Maeykehiem beschikt sinds kort over een bijzonder innovatief instrument: de zogeheten CRDL (cradle). Het instrument werd deze week voor het eerst gedemonstreerd binnen de basisschool van Langweer naast de woonlocatie van Maeykehiem. Een aantal bewoners en medewerkers probeerde het instrument uit en konden zo ervaren welke toegevoegde waarde de cradle heeft.

Interactief zorginstrument
De CRDL is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Hiermee wordt contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie, zoals mensen die lijden aan dementie, autisme en/of een verstandelijke beperking. Voor Maeykehiem is de CRDL een mooie aanvulling op het leveren van kwalitatief goede ondersteuning en zorg. Het instrument zorgt ervoor dat er meer contact mogelijk wordt met bewoners met een ernstige verstandelijke beperking. Dat contact is heel belangrijk, want op die manier worden menselijke waarde en persoonlijke aandacht behouden. Het draagt bij aan iemands kwaliteit van leven.

Isolement doorbreken
“Het instrument helpt het isolement van mensen te doorbreken”, vertelt Wytze van der Meer, muziektherapeut bij Maeykehiem. Het instrument maakt volgens hem contact mogelijk waaraan gebruikers gelijkwaardig kunnen deelnemen, ongeacht hun cognitieve vermogens. “We gaan de komende periode verder onderzoeken hoe we dit instrument kunnen inzetten binnen Maeykehiem als onderdeel van de dagbesteding. De CRDL is een instrument dat makkelijk te bedienen is. Het is heel toegankelijk en het effect is direct zichtbaar. Tijdens de demonstratie zagen we wel dat bewoners het spannend vonden, maar ze vonden het wel heel interessant. We moeten het ook goed begeleiden, omdat je bij dit instrument elkaar moet aanraken, huid op huid. Dat kan spannend zijn. We moeten dan ook echt rustig en met een duidelijke instructie aan de slag.”