Maeykehiem is vernoemd naar Maaike Meu, een innemende en bescheiden prinses.

Maeykehiem is vernoemd naar Maaike Meu, een innemende en bescheiden prinses.

Maeykehiem is vernoemd naar Maaike Meu, een innemende en bescheiden prinses.

Over Maeykehiem

Maeykehiem is een overzichtelijke organisatie met korte lijnen. Onze zorgteams zetten zich volledig in om de allerbeste zorg te bieden aan onze cliƫnten. Dit doen ze vaak samen met ouders, verwanten en vrijwilligers.

Bestuur & MT
Maeykehiem heeft een eenhoofdig bestuur. De bestuurder is tevens voorzitter van het managementteam (MT). Het MT bestaat uit: Trijn van der Meulen (bestuurder), Harm Jan Ensing (manager bedrijfsvoering), Hendriekje van der Meer (manager Zorg) Rene Poelman (senior hr adviseur) en Tanja Fokker (bestuurssecretaris/coƶrdinator beleid).

De bestuurder heeft afspraken gemaakt met de Raad van Toezicht over de vergoeding van haar onkosten. Deze afspraken zijn hier te vinden. De onkosten van de Raad van Bestuur worden openbaar gepubliceerd op de website.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Maeykehiem heeft naast toezichthouden ook een actief adviserende rol binnen Maeykehiem. De Raad van Toezicht bestaat uit: Wybe Sierksma (voorzitter), Ailina Heitmeijer, Marie-Anne de Groot, Leendert van Bloois en Dennis Regtop. Hier leest u de Toezichtvisie.

Onze historie

Stichting Maeykehiem werd in 1965 opgericht op initiatief van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. In 1969 zijn de eerste vier bewoners bij Maeykehiem gekomen. De naam Maeykehiem is afkomstig van Marijke Meu, de erenaam voor Prinses Maria Louise van Hessen-Kassel.

De echtgenote van stadhouder Johan Willem Friso leefde van 1688 tot 1765 en woonde het grootste deel van haar leven in Friesland. Na het overlijden van Johan Willem werd Friso Marijke Meu regentes van het stadhouderschap Friesland, Groningen en Drenthe. In die rol werd ze onder de Friese bevolking zeer geliefd. Ze kreeg de koosnaam Maaike muoike (tante Marijke).

Maaike Meu werd geroemd om haar innemende karakter en bescheiden voorkomen. Ze zette zich in voor het welzijn van armen, zieken en ouderen. Zo zou ze haar lakei regelmatig met een pannetje versterkende kippensoep bij mensen langs sturen. Ook gaat het verhaal dat ze, als ze in haar draagkoets door de straten van Leeuwarden reed, steevast suikergoed strooide for the jongeren op straat. Ook toen haar taak als regentes erop zat bleef ze in Leeuwarden wonen. Van 1731 tot haar dood in 1765 woonde ze in het Princessenhof in de Grote Kerkstraat.