Maeykehiem heeft een onafhankelijk vertrouwenspersoon waar cliënten en wettelijke vertegenwoordigers terecht kunnen.

Maeykehiem heeft een onafhankelijk vertrouwenspersoon waar cliënten en wettelijke vertegenwoordigers terecht kunnen.

Maeykehiem heeft een onafhankelijk vertrouwenspersoon waar cliënten en wettelijke vertegenwoordigers terecht kunnen.

Heeft u een klacht?

Goede zorg- en dienstverlening is de belangrijkste prioriteit van Maeykehiem. We kunnen echter nooit helemaal voorkomen dat er zaken voor vallen waar u minder tevreden mee bent. Loopt u ergens mee en weet u niet zo goed hoe u dit kenbaar kunt maken, dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris. Zij zijn er voor cliënten, ouders en wettelijke vertegenwoordigers.

De vertrouwenspersoon is er de cliënt of vertegenwoordiger, is partijdig. Zij kan bijstaan ​​bij bemiddelingsgesprekken, informeren over de mogelijkheden om een ​​klacht in te dienen en ondersteunen bij een klachten- en bezwaarprocedure.

De vertrouwenspersoon werkt bij Zorgbelang Fryslân. Bereikbaar via vertrouwenspersoon@zorgbelang-fryslan.nl of 085-4832432. 

Voor de Wet zorg en dwang is er een aparte vertrouwenspersoon. Zie Wet zorg en dwang

U kunt ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Die is onpartijdig. Het contact begint met een vertrouwelijk gesprek om daarna samen te kijken wat mogelijkheden zijn om tot een oplossing van de situatie te komen. Een situatie waar iedereen die erbij betrokken is mee verder kan. 

Dineke Kronemeijer is vanuit Zorgbelang-Fryslân de klachtenfunctionaris voor Maeykehiem. U kunt haar bereiken via Kronemeijer@zorgbelang-fryslan.nl of bellen: 085-4832433 of 06 5308 5533. 

Voor meer informatie kunt u hier de klachtenregeling van Maeykehiem downloaden.