Jelmer van Loon van het cliëntenplatform: "Ik heb verantwoordelijkheid, dat vind ik heel mooi."

Jelmer van Loon van het cliëntenplatform: "Ik heb verantwoordelijkheid, dat vind ik heel mooi."

Jelmer van Loon van het cliëntenplatform: "Ik heb verantwoordelijkheid, dat vind ik heel mooi."

Medezeggenschap

Maeykehiem vindt het logisch dat cliënten zoveel mogelijk bepalen hoe zij willen leven. Cliënten, ouders en familieleden hebben daarom een belangrijke stem in hoe wij zorg en dienstverlening geven. Er zijn binnen Maeykehiem drie medezeggenschapsorganen.

Cliëntenplatform
Omdat onze cliënten als geen ander weten wat goed voor ze is, praten ze bij Maeykehiem mee over belangrijke zaken. Bijvoorbeeld over snelheid beperkende maatregelen in de buurt van de woonlocaties of de mogelijkheid om vaker zelf te koken.

Het cliëntenplatform bestaat uit vijf leden die opkomen voor de belangen van alle cliënten. Alle bewoners van Maeykehiem kunnen onderwerpen aandragen en zo meepraten over hun veiligheid, de huisregels en de manier waarop ze bejegend worden. Als het cliëntenplatform zaken signaleert die voor verbetering vatbaar zijn, leggen ze een voorstel neer bij de manager die er over gaat.

Contact
De leden van het platform worden begeleid door Martine Zijlstra. Heeft u als ouder of familielid zaken die u graag bij het cliëntenplatform onder de aandacht wilt brengen, neemt u dan contact op met: clientenplatform@maeykehiem.nl

Cliëntenraad
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en is gesprekspartner van de bestuurder. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die met zorg en dienstverlening te maken hebben. De cliëntenraad laat zich daar in leiden door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

De cliëntenraad kent de weg bij landelijke organisaties voor cliëntenbelangen en biedt bemiddeling en ondersteuning aan ouders en verwanten, bijvoorbeeld bij problemen met een WMO-aanvraag.

Wilt u meer informatie over:
-De cliëntenraad
-Een kwestie onder de aandacht brengen
-Lid worden
-Of in contact komen met landelijke organisaties voor cliëntenzaken

Neem dan via cliëntenraad@maeykehiem.nl contact op.