Samenwerkingspartners

Maeykehiem heeft verschillende partners waarmee we intensief samenwerken. Dat doen we om kosten te besparen en expertise op het gebied van zorg nog verder te vergroten.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie voor de aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. De VGN behartigt pro-actief de collectieve belangen van haar leden. De VGN streeft naar gunstige voorwaarden en een actieve belangenbehartiging op het vlak van financiering, wet- en regelgeving, werkgeverszaken en inhoud van de zorgverlening. Voor meer informatie: www.vgn.nl

Carante Groep is een krachtig en dynamisch samenwerkingsverband van 13 regionaal verankerde autonome organisaties in de zorgsector. De organisaties opereren vanuit een gemeenschappelijke maatschappelijke doelstelling: het op maat begeleiden en ondersteunen van cliënten.

De organisaties kiezen voor bedrijfskundige samenwerking vanuit de overtuiging: goede kwaliteit voor een aanvaardbare prijs. Op die manier is, voor de cliënten die gekozen hebben voor de zorg en dienstverlening van die organisaties, het rendement van het beschikbare budget voor de dagelijkse
zorg optimaal. Voor meer informatie: www.carantegroep.nl

Triade biedt in Flevoland gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ(zorg). Maeykehiem en Triade werken samen op het gebied van specialistische zorg aan cliënten. We versterken elkaars behandelteams. Voor meer informatie: www.triade-flevoland.nl

SEIN, de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland is het kennis- en expertisecentrum voor mensen met epilepsie. Maeykehiem versterkt haar specialisatie door samen te werken met SEIN, op het gebied van medicatie en diagnose. Kijk voor meer informatie op de website van Sein.

Het begint in de buurt is het sociaal wijkteam van de gemeente Fryske Marren. In dit wijkteam werken verschillende instanties samen om de zorg aan inwoners te optimaliseren. Kijk voor meer informatie op de website van Het gebint in de buurt.

 

 

MindUp begeleidt mensen met een psychiatrische stoornis of psychosociale problematiek, die hen beperkt bij het wonen, werken en meedoen in de samenleving. MindUp zet de mensen weer in hun eigen kracht. Maeykehiem en MindUp werken samen op het gebied van dagbesteding. Kijk voor meer informatie op de website van MindUp.