Maeykehiem werkt samen met verschillende organisaties in de gehandicaptenzorg.

Maeykehiem werkt samen met verschillende organisaties in de gehandicaptenzorg.

Maeykehiem werkt samen met verschillende organisaties in de gehandicaptenzorg.

Samenwerkingspartners

Maeykehiem heeft verschillende partners waarmee we intensief samenwerken. Dat doen we om kosten te besparen en expertise op het gebied van zorg nog verder te vergroten.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie voor de aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. De VGN behartigt pro-actief de collectieve belangen van haar leden. De VGN streeft naar gunstige voorwaarden en een actieve belangenbehartiging op het vlak van financiering, wet- en regelgeving, werkgeverszaken en inhoud van de zorgverlening. Voor meer informatie: www.vgn.nl

SEIN, de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland is het kennis- en expertisecentrum voor mensen met epilepsie. Maeykehiem versterkt haar specialisatie door samen te werken met SEIN, op het gebied van medicatie en diagnose. Kijk voor meer informatie op de website van Sein.

Het begint in de buurt is het sociaal wijkteam van de gemeente Fryske Marren. In dit wijkteam werken verschillende instanties samen om de zorg aan inwoners te optimaliseren. Kijk voor meer informatie op de website van Het gebint in de buurt.

 

 

MindUp begeleidt mensen met een psychiatrische stoornis of psychosociale problematiek, die hen beperkt bij het wonen, werken en meedoen in de samenleving. MindUp zet de mensen weer in hun eigen kracht. Maeykehiem en MindUp werken samen op het gebied van dagbesteding. Kijk voor meer informatie op de website van MindUp.