Samen werken én leren

Vandaag hebben de onderwijsinstellingen Stenden Hogeschool, NHL Hogeschool en Friesland College een samenwerkingsovereenkomst getekend met Maeykehiem.

Het doel van deze samenwerking is een inspirerende omgeving creëren waar mbo- en hbo studenten, samen met medewerkers leren in de praktijk. Sylvia Verwey, opleidingsadviseur van Maeykehiem licht toe: “We willen van en met elkaar leren. Door een nauwe samenwerking aan te gaan, kunnen we elkaar versterken. We gaan een aantal innovatieve projecten binnen Maeykehiem realiseren, die de cliënten en de medewerkers ten goede komen. Onze doelstelling van deze samenwerking is dat de kwaliteit van leven en het welzijn van de cliënten verbetert. In dat kader kan (praktijk)onderzoek plaatsvinden met het oog op verdere professionalisering en innovatie.” 

Verschillende afgevaardigden waren aanwezig op Maeykehiem om de samenwerkingsovereenkomst te tekenen: dhr. Kuipers (Stenden Hogeschool), mevr. Groenewoud (NHL Hogeschool), dhr. Winius (Friesland College) en dhr. Stelwagen (Maeykehiem).